top of page
laksefiske 2.jpg

Østsiden Jeger- og fiskerforening forvalter fisket i Drammenselva nedstrøms Hellefossen og ned til kommunegrensen til Drammen kommune på vegne av Hellefossen Elveeierlag.

Foreningen har også et jakt- og fiskeutvalg, og et aktivitets-utvalg som legger til rette for

en rekke arrangementer gjennom året. 

bottom of page