top of page

Nyheter

18. sep. 2023

Leder Lakseutvalget oppsummerer!

Laksesesongen nærmer seg slutten. En sesong preget av vann. Mye vann. For mye vann. Siste setning hadde jeg nok aldri trodd jeg skulle skrive, basert på siste sesongers gjennomsnittlige vannføring.ØJFF er basert på dugnadsarbeid. Det er ingen som har lønn for arbeidet de gjør for foreningen. Kvelden før sesongstart oppfordret jeg til å gi ros og en klapp på skuldra til de som legger ned mange hundre timer i året for miljøet. For fiskere. For de som jakter. Jeg velger å gjøre det igjen.

For det er lettere å rise enn å rose, uvisst av hvilken årsak. Min oppfordring er likevel: senk pulsen og tenk gjennom hvordan mottakeren opplever kritikken før du løfter revolveren fra hofta, klar til å fyre av.

Kritikk skal man tåle. Hvis den er berettiget og konstruktiv. Men ha det i bakhodet at noen kanskje har full jobb, små barn hjemme, og/eller har andre ting i livet som kommer før det å legge til rette for andre.

Og før du lar kritikken hagle, tenk: hva er best for ØJFF og hva er best for meg? I mitt hode skal svaret alltid være hva er best for ØJFF. Ikke hva er best for meg.

Jeg har troen på demokrati og demokratiske prosesser. Jeg har troen på lederskap fremfor sjef. Jeg har troen på at autoritet er noe du oppnår via jobben du gjør, ikke ved å heve stemmen eller svinge pisken.

I fremtiden er mitt håp at man skal finne enda mer tilbake til fellesskapsfølelsen. Det er ikke HAN eller HUN som skal sørge for at ting fungerer optimalt. Det er VI. Så still deg gjerne spørsmålet i fremtiden: hva kan JEG bidra med, fremfor å ringe til den som har det overordnede ansvaret og be om at ting bør fikses fortest mulig.

Takk for i år!Vi sees igjen langs elvebredden i 2024.Mvh Bent Jørgensen, leder lakseutvalget ØJFF

Leder Lakseutvalget oppsummerer!
Read More

12. sep. 2023

Kultiveringssonen åpnes for fiske

Kultiveringssonen åpnes.
Vannet er nå over brygga og vi åpner derfor sonen fra kl 21.00 i kveld, tirsdag. Vi har sperret av huken, den skal ikke benyttes. Vi har satt opp sperrebånd.
Vi har lagt ut trebåten så nå er det to båter disponible for fiskere.
Påbud om redningsvest på Landskjæret oppheves. Vi anbefaler likevel på det sterkeste at man benytter redningsvest/flytevest når man oppholder seg langs elvebredden.
Vi er litt i manko på søppeldunker etter at flommen har herjet. De som fisker på Landskjæret og Midtskjæret må derfor ta med seg søpla inn og evt kaste på kula.

Kultiveringssonen åpnes for fiske
Read More

7. sep. 2023

Aversjonsdressur av hund 7. september

ØJFF skal ha aversjonsdressur av hund mot sau torsdag 7. september kl. 18.00. For påmelding kontakt Jon Mjøberg på tlf. 92615517

Aversjonsdressur av hund 7. september
Read More

6. sep. 2023

Angående utvidet fiske Drammenselva


Vi har bestemt at det ikke vil bli utvidet fiske i 2023. Det innebærer at sesongen avsluttes som avtalt 30. september.

Angående utvidet fiske Drammenselva
Read More

4. sep. 2023

Åpning av fabrikkevja for fiske!

Fabrikkevja åpnes nå som fiskeplass. Dvs det er lov å fiske fra gjerdet og ned til sperring/betongrørene nederst i evja. Grevlingen er fremdeles steng både for fiskere og skuelystne.
Biler skal fortsatt parkere på tømmertomta eller Storstein. NB: husk redningsvest!!

Åpning av fabrikkevja for fiske!
Read More

1. sep. 2023

Åpning for laksefiske!

Vi har nå bestemt oss for å åpne elva for fiske, med umiddelbar virkning. Elva vil være åpen fra og med Storstein og nedover på vestsiden og fra og med rødsonen og nedover på østsiden.
Det vil være påbudt med redningsvest frem til vi legger ut at forbudet opphører.

Åpning for laksefiske!
Read More

29. aug. 2023

Laksefestivalen 16 september -AVLYST!


Vi har besluttet å avlyse laksefestivalen 16. september

Laksefestivalen 16 september -AVLYST!
Read More

28. aug. 2023

Stamfiske genfiske har startet!

Stamfisket Sandeelva og Selvikelva er i gang

Stamfiske genfiske har startet!
Read More
bottom of page